Skidvalla är inte det lättaste när man är nybörjare. Det finns olika tips på hur man ska göra det och hur långt innan man ska skidvalla innan man ger sig ut i backarna. Något som är bra att veta innan man skidvallar är att veta vart zonen för spannet är. När du provar ut skidor i butik brukar personalen kunna hjälpa dig med att visa vart ditt spann är. Sedan är det bra att mäta ut och märka vart spannet ligger så att du har det på plats.

Skidvallar gör man för att få ökat fäste eller glid. Vallning kallas det när man lägger på klister på skidans undersida. Att valla sina skidor blev inte aktuellt förrän i slutet av 1860-talet då backhoppning blev i behov av bättre glid. I början vallade man med beck eller tjära.
När man vallar måste man ta in åkstil, temperatur och tid i beräkningen. I dag finns det flera olika typer av vallning som anpassar sig för olika åkstilar.

Vet du redan spannet där vallan ska ligga så är det bara att börja med att ta bort den gamla vallan. Med hjälp av sandpapper kan du rugga upp den del som den nya vallan ska fästas på. Först ska ett lager grundvax läggas på skidan varpå det värms och skidan sedan ska få kyla av. Själva vallan läggs på i omgångar. Den första omgången läggs i 3-4 lager över hela spannet, efteråt lägger man några lager kortare och sista omgången lägger man på ett ännu kortare lager. Så att det blir som en stege med lager. Beroende på temperaturen kan lagren bli olika många. Detta sätt att valla kallas att fästvalla i kallföre. Klistervallning innefattar samma teknik av lager.
Några dagar innan du ska åka så ska du valla klart skidan med flourpulver, sedan låta stå kallt och borsta av kvällen innan.

En forskare gick ut 2006 med att vallning av skidor enbart medförde problem för skidåkaren. Han menade att glidvallning och andra beläggningar samlade smuts från skogen, vallning var något företag kommit på för att kunna sälja. Dessutom finns en forskning som säger att skidvalla är skadligt för hälsan då man ökar mängden flour i kroppen vilket är ett giftigt ämne.