Stockholms stad vill anordna vinter-OS 2026 tillsammans med Falun, Södertälje och Åre. Utredningen är inte klar än, men man har för avsikt att söka värdskapet till detta OS. Stockholms stad får stöd av Sveriges olympiska kommitté (SOK) men man påpekar att det är en lång process med många aktörer att ta hänsyn till.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv betonas att det skulle kunna bli ett förhållandevis billigt OS, men en grundinvestering på 60 miljoner kronor är att vänta. Totalt räknar man med att det går på 13,6 miljarder kronor. Planen är att backhoppningen ska ske i Falun och det alpina i Åre. I Södertälje är det tänkt att ishockeyn ska spela sina gruppspel. Konstsnö kommer att produceras i syfte att undvika konsekvenserna av alltför milt väder.

Till hösten är det regeringens uppgift att fatta beslutet om Sverige ska skicka in sin ansökan om att anordna vinter-OS 2026. I mars 2018 ska en intresseanmälan ha inkommit till den Internationella olympiska kommittén (IOK) och det slutgiltiga beslutet om värdland fattas sommaren 2019.